Vitajte!
cinnost.jpg, 17 kB

Úprava vody

Kompletné služby pre úpravu vody:
  • Návrh
  • Realizácia
  • Posudzovanie existujúceho stavu
  • Rekonštrukcie
Technológie sú navrhované v automatickom režime tak, aby boli minimalizované požiadavky na obsluhu. Tým sa eliminuje ľudský faktor a prevádzkovateľovi sa šetria sa prevádzkové náklady.

Zameranie v rámci úpravy vody sa sústreďuje jednak na úpravu pitnej vody a jednak na úpravu technologických vôd.

a4.jpg, 24 kB

V rámci úpravy pitnej vody je to hlavne mechanické odastaňovanie nečistôt - filtrácia, hygienické zabezpečenie vody - dezinfekcia odstaňovanie rôznych znečistení, ktoré zabraňujú využitiu vody na pitné účely - odstraňovanie železa, mangánu, amoniaku a pod.

V rámci úpravy technologických vôd je to najmä:
  • Úprava napájacích vôd teplovodných kotlov - zmäkčenie, stabilizácia
  • Úprava pre parné kotolne - zmäkčenie, dekarbonizácia, stabilizácia
  • Úprava chladiacich vôd - zmäkčenie, dekarbonizácia, demineralizácia, stabilizácia
a10.jpg, 25 kB    a12.jpg, 24 kB
copyright 2004 Aquapal | design by BM-Labs.com