Vitajte!
cinnost.jpg, 17 kB

Automatické zmäkčovacie filtre

Zmäkčovacie filtre slúžia na elimináciu tvrdosti vody. Tvrdá voda spôsobuje vznik usadenín vodného kameňa. Vodný kameň je častou príčinou porúch v rozvodných vodovodných systémoch. Najväčšie problémy spôsobuje v energetických vykurovacích a chladiacich systémoch. Usadeniny vodného kameňa majú nízku tepelnú vodivosť a v energetických systémoch znižujú účinnosť systému. Dochádza k vzniku tepelných mostov, ktoré sú príčinou nižšej životnosti teplovýmenných zariadení a môžu viesť až k ich poškodeniu. Tvrdosť vody spôsobuje prítomnosť vápnika a horčíka vo vode. Automatické zmäkčovacie filtre zabezpečujú trvalé odstránenie tvrdosti. Zariadenia pracujú na princípe výmeny iónov vápnika a horčíka, za ióny sodíka.

Zmäkčovacie filtre sú dodávané v troch prevedeniach:
  • Diskontinuálne riadené časom - zmäkčovací filter vyrába upravenú vodu počas nastaveného času. Po prejdení času sa automaticky začne regenerácia filtra. Počas regenerácie filter nedodáva upravenú vodu. Zariadenia sú vhodné pre prevádzky s pravidelným odberom upravenej vody a pretržitej prevádzke (chladiace systémy, práčovne a pod.).
  • Diskontinuálne riadené prietokom - zmäkčovací filter vyrába upravenú vodu pokiaľ cez neho nepretečie nastavené množstvo. Po pretečení nastaveného objemu sa automaticky začne regenerácia filtra. Počas regenerácie filter nedodáva upravenú vodu. Zariadenia sú vhodné pre prevádzky s nepravidelným odberom upravenej vody a pretržitej prevádzke (kotolne, chladiace systémy a pod.).
  • Kontinuálne riadené prietokom - systém tvoria dva zmäkčovacie filtre zapojené paralelne riadené jednou riadiacou hlavou. Najskôr voda preteká cez prvý filter. Po pretečení nastaveného objemu sa prepne prietok na druhý filter a začne sa regenerácia prvého filtra. Počas prietoku cez druhý filter sa prvý zregeneruje a je pripravený znovu na prevádzku. Zariadenie je schopné dodávať upravenú vodu nepretržite. Zariadenia sú vhodné pre prevádzky s pravidelným odberom upravenej vody a nepretržitej prevádzke (väčšie kotolne, chladiace systémy a pod.).
filter.jpg, 6 kB
Zmäkčovacie filtre pracujú automaticky. Obsluha zabezpečuje len dopĺňanie soli do soľankovej regeneračnej nádrže. Na regeneráciu sa používa tabletovaná soľ.

Inštalácia zmäkčovacích filtrov je veľmi jednoduchá. Pre osadenie je potrebné el. zásuvka 230 V, pripojovacie potrubia a odpadová kanalizácia. Pre ochranu riadiaceho ventilu je vhodné na prívode osadiť mechanický filter.

Zmäkčovač je možné doplniť o dávkovanie inhibítorov a riadiaci systém, ktorý zabezpečí kompletnú úpravu vody v zmysle požiadavok STN 07 7401.
copyright 2004 Aquapal | design by BM-Labs.com