Vitajte!
cinnost.jpg, 17 kB

Čistenie splaškových odpadových vôd

Kompletné služby pre čistenie splaškových odpadových vôd:
  • Návrh
  • Realizácia
  • Posudzovanie existujúceho stavu
  • Rekonštrukcie
Technológie čistenia splaškových odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody.
Navrhované technológie pracujú na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. Technológie zabezpečujú vyčistenie odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády SR č. 491/2002 Zz.

a8.jpg, 26 kB

Technológie sú navrhované v automatickom režime tak, aby boli minimalizované požiadavky na obsluhu. Tým sa eliminuje ľudský faktor a prevádzkovateľovi sa šetria sa prevádzkové náklady.
Technológie slúžia na čistenie odpadových vôd z domácnosti, výrobných prevádzok, závodov rekreačných komplexov, zastavaných území a pod.

a7.jpg, 29 kB    a9.jpg, 31 kB
copyright 2004 Aquapal | design by BM-Labs.com