Vitajte!
Aquapal je inžiniersko dodavateľská firma so zameraním na riešenie problematiky vodného hospodárstva.
Firma AQUAPAL vznikla v r. 2001 na základe desaťročných skúseností jej zakladateľa v oblasti čistenia a úpravy vody.
Aquapal zabezpečuje kompletné riešenie vodného hospodárstva od návrhu až po realizáciu. Návrh technológií prebieha na základe individuálneho vyhodnotenia konkrétneho problému s dôrazom na spoľahlivosť a dlhodobú životnosť.
hosp.jpg, 18 kB

Inžinierska činnosť

Odborná a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva - spracovanie odborných posudkov, spracovanie štúdií riešenia vodného hospodárstva, pomoc pri riešení problémov vodného hospodárstva.

Čistenie priemyselných odpadových vôd

Kompletné služby pre čistenie priemyselných odpadových vôd: návrh realizácia, posudzovanie existujúceho stavu, rekonštrukcie. Technológie čistenia priemyselných odpadových vôd sú navrhované na mieru po posúdení všetkých vstupných podkladov a požiadavok na kvalitu vyčistenej vody. Viac...

Čistenie splaškových odpadových vôd

Malé domové čistiarne pre čistenie odpadových vôd z domácnosti, biologické čistiarne pre výrobné prevádzky, rekreačné komplexy, zastavané územia, dodávky, rekonštrukcie. Viac...

Úprava vody

Úpravne pitnej vody - filtrácia, dezinfekcia, odstraňovanie železa mangánu, amoniaku a pod., úpravne technologických vôd - kotlové, napájacie, chladiace, technologické vody. Viac...

Plastové nádrže a zásobníky, potrubné rozvody

Nádrže a zásobníky vhodné pre skladovanie kvapalín a sypkých materiálov resp. pre použitie v technologickom procese napr. na miešanie, ako reaktory a pod. V kombinácii s dávkovaním vytvárajú kompletné jednotky skladovania a dávkovania chemických činidiel do technologických procesov. Viac...

Bazény a bazénová technika

K dispozícii je široká škála tvarových a dispozičných riešení exteriérových resp. interiérových bazénov. Bazény sú vybavené technologickou výbavou podľa požiadavok zákazníka. Kompletné technologické dodávky. Viac...
copyright 2004 Aquapal | design by BM-Labs.com